Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2004

Övernattningarna ökar
Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari i år nästan 3 400, vilket innebär en ökning om två procent totalt sett jämfört med januari 2003. De svenska gästernas övernattningar ökade med närmare 26 procent medan de finländska gästernas övernattningar minskade med närmare 18 procent. De övriga ländernas gäster hade totalt 73 fler övernattningar i januari i år jämfört med i fjol. Mellan januari 2002 och januari 2003 ökade de totala övernattningarna med 3,5 procent.

Av de övernattande var 49 procent från Sverige och 46 procent från Finland. De svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de finländska 1,7 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i 1,8 nätter.

Arbetsresornas andel av övernattningarna fortsätter att stiga. Av de totala övernattningarna skedde drygt 39 procent på grund av arbete och 60 procent på grund av fritid. I december var motsvarande siffror 33 respektive 67 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken kan man konstatera att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde 4,5 procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var 6,7 procent av totala antalet inresande från Finland.

Hela meddelandet kan läsas här.