Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2006

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 3 808, vilket innebär en minskning om 6,1 procent jämfört med januari 2005. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna minskade med nästan 9 procent och de svenska med 3,5 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i januari, den minskningen var drygt 1 procent.

Hela meddelandet kan du läs här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden