Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2007

Övernattningarna ökade i januari
Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 4 019, vilket innebär en ökning om 5,5 procent jämfört med januari 2006. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare nio procent medan de svenska minskade med nästan sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i januari, den ökningen var 100 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden