Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2009

Övernattningarna ökade i januari
Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 3 940, vilket innebär en ökning om drygt två procent jämfört med januari 2008. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare fyra procent medan de svenska ökade med nästan 22 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i januari, den minskningen var knappt 58 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2009 baseras på uppgifter för  alla 17 hotell. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 12 procent och för den öppna kapaciteten nästan 20 procent. I december var siffrorna för totala kapaciteten knappt 13 och för den öppna kapaciteten närmare 26 procent. 

Av de övernattande var drygt 50 procent från Finland och nästan 47 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,7 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,5 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter.

Hela meddelandet kan du läsa här.