Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2010

Färre övernattningar i januari
Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 3 851, vilket innebär en minskning om drygt två procent jämfört med januari 2009. Övernattningarna ökade marginellt från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med 0,1 procent medan de svenska minskade med nästan 13 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i januari, den ökningen var nästan 117 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har sex hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 11 procent . I december var den siffran 10. 

Av de övernattande var knappt 52 procent från Finland och nästan 42 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,1 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 4,2 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter.

Av övernattningarna skedde knappt 61 procent på grund av fritid och nästan 40 procent på grund av yrke. I december var motsvarande siffror 58 respektive 42 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden