Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2013

De svenska övernattningarna ökade i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 4 115, vilket innebär en ökning om en procent jämfört med januari 2012. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare fyra procent medan de svenska ökade med drygt tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i januari, den ökningen var drygt 35 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2013 baseras på uppgifter för alla 18 hotell. Under månaden har nio hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 12 procent. I december var den siffran knappt nio procent. 

Av de övernattande var drygt 52 procent från Finland och 41 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde drygt 60 procent på grund av fritid och nästan 40 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 66 respektive 34 procent.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 20 februari 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden