Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2014

Övernattningarna ökade i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 4 771, vilket innebär en ökning om nästan 16 procent jämfört med januari 2013. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt åtta procent och de svenska med drygt 29 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i januari, den minskningen var knappt sju procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 14 procent. I december var den siffran knappt 11 procent. 

Av de övernattande var knappt 49 procent från Finland och nästan 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,4 nätter och de svenska 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,1 nätter och de svenska gästerna 1,3 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde drygt 69 procent på grund av fritid och knappt 31 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 73 respektive 27 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 20 februari 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden