Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2015

Gästnätterna på hotellen minskade i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 4 145, vilket innebär en minskning om drygt 13 procent jämfört med januari 2014. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade knappt 16 procent och de svenska med nästan 23 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i januari, den ökningen var 93 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

 

Siffrorna för januari 2015 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 13 procent. I december var den siffran knappt 12 procent. 

 

Av de övernattande var drygt 47 procent från Finland och nästan 41 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,4 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,8 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 3,2 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter.

 

Av övernattningarna i januari skedde knappt 62 procent på grund av fritid och nästan 38 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 67 respektive 31 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad:  13 februari 2015

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)