Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2016

Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 4 796, vilket innebär en ökning om närmare 16 procent jämfört med januari 2015. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 32 procent och de svenska med nästan 15 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i januari, den minskningen var nästan 48 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2016 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har sex hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt tolv procent. I december var den siffran elva procent. 

Av de övernattande var drygt 54 procent från Finland och nästan 41 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,6 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,4 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde knappt 65 procent på grund av fritid och drygt 35 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna desamma, 65 respektive 35 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 15 februari  2016

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)