Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2017

Hotellgästnätterna minskade i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 4 729, vilket innebär en minskning om drygt en procent jämfört med januari 2016. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt fem procent och de svenska med sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i januari, den ökningen var nästan 72 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 13 procent. I december var den siffran tolv procent.

Av de övernattande var 52 procent från Finland och nästan 39 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,3 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,8 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 3,2 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde knappt 65 procent på grund av fritid och nästan 35 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 715 respektive 29 procent.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden