Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2018

Hotellgästnätterna minskade i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 4 494, vilket innebär en minskning om fem procent jämfört med januari 2017. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med sju procent och de svenska ökade med tre procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i januari, den minskningen var drygt 26 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt elva procent samma som i december 2017.

Av de övernattande var knappt 51 procent från Finland och nästan 42 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde drygt 62 procent på grund av fritid och nästan 38 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 84 respektive 16 procent.

 

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden