Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2019

Markant ökning av hotellgästnätterna i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 6 334, vilket innebär en ökning om knappt 41 procent jämfört med januari 2018. Övernattningarna ökande både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan 78 procent och de svenska med åtta procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i januari, den minskningen var knappt 26 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 16 procent i januari,i december 2018 var beläggningen drygt 11 procent.

Av de övernattande var drygt 64 procent från Finland och 32 procent från Sverige. De finländska gästerna stannande i genomsnitt 1,8 nätter och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I december stannade alla gästkategorier i genomsnitt 1,6 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde nästan 71 procent på grund av fritid och närmare 30 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 74 respektive 26 procent.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax