Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2020

Färre övernattade på hotellen i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 5 972, vilket innebär en minskning om närmare sex procent jämfört med januari 2019. Övernattningarna minskade från Finland men ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt 24 procent medan de svenska ökade med nästan 32 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i januari, den minskningen var drygt tio procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2020 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 19 procent i januari, i december 2019 var beläggningen tolv procent.

Av de övernattande var närmare 52 procent från Finland och nästan 45 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannande i genomsnitt 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,6 medan de svenska och gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,5 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde 81 procent på grund av fritid och 19 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 87 respektive 13 procent.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax