Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2021

Över hälften av övernattningarna berodde på arbetsresor

I januari 2021 uppgick övernattningarna på de åländska hotellen till 2 100, vilket var en nedgång med 65 procent jämfört med samma månad 2020. Antalet anlända gäster minskade från 3 400 till knappt 900 under samma period. Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten var sju procent. Den kraftiga reduceringen av antalet gäster och övernattningar kan förklaras med de reserestriktioner som råder på grund av coronavirusets spridning.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland januari 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Ålänningarnas övernattningar fyrdubblades

Övernattningarna av personer från Finland uppgick till 1 200, en minskning med 61 procent jämfört med januari 2020. De svenska övernattningarna reducerades ännu mer och var under 700 stycken, vilket innebär en nedgång med 74 procent. Relativt sett hade övernattningarna av personer från övriga länder minskat mest, med 94 procent, men ser man till volymen var förändringen ungefär 180 övernattningar, från 195 i januari i fjol till 11 samma månad i år. Övernattningar av åländska gäster ökade betydligt och uppgick till nästan 200, vilket är fyra gånger fler än i januari 2020.

Hotellövernattningar januari 2020 och 2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Not: I diagrammet ingår Åland i kategorin Övriga.

Något fler övernattningar på hotellen i landskommunerna

Gäster från Finland stod för 57 procent av övernattningarna, svenska gäster för 33 procent och ålänningar för 9 procent. Gästerna från Sverige stannade i genomsnitt längst, 4,7 nätter per gäst. För de finländska gästerna var medeltalet 2,1 nätter och ålänningarna stannade 1,2 nätter. Hotellen i Mariehamn hade drygt 1 900 övernattningar, vilket är en nedgång med 67 procent jämfört med januari 2020. När det gäller hotellen i landskommunerna skedde ett litet uppsving jämfört med ett år tidigare, eller en ökning från 100 till närmare 200 övernattningar.

Nästan 95 procent av svenskarnas övernattningar berodde på arbete

Vanligen brukar minst 70 procent av hotellövernattningarna kunna hänföras till fritidsresor, men i januari 2021 berodde majoriteten (55 procent) av övernattningarna på arbetsresor. Knappt sex procent av de svenska gästernas övernattningar berodde på fritid, och arbetsresor övervägde också för övernattningarna av personer från länder utanför Sverige och Finland. För finländarnas del var övernattningar på grund av fritid dock flera än de som berodde på arbete, eller 59 procent fritid och 41 procent arbete. Syftet för ålänningarnas övernattningar var nästan uteslutande fritid.

Övernattningar efter resans syfte och gästernas hemland januari 2021, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Beläggningsgraden sju procent

Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten i januari 2021 uppgick till 7 procent, vilket kan jämföras med 14 procent samma månad 2020. För hotellen i Mariehamn låg beläggningsgraden på 9 procent, en nedgång från 20 procent i januari i fjol. Hotellen i landskommunerna hade en något bättre beläggning i januari 2021 än året före, eller knappt två procent av den totala rumskapaciteten. Beläggningsgraden för den öppna rumskapaciteten uppgick till 15 procent.

Totalbeläggning på åländska hotell efter region januari 2020–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax