Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2022

Arbetsresor stod för över 60 procent av hotellövernattningarna

I januari 2022 uppgick övernattningarna på de åländska hotellen till 2 000, vilket är något färre än i januari 2021 och en minskning med 68 procent jämfört med januari 2019. Hotellgäster från andra länder än Finland, Sverige och Åland stod för drygt en fjärdedel av övernattningarna, eller 575 stycken, vilket är betydligt fler än normalt i januari. Nästan 94 procent av dessa övernattningar var arbetsrelaterade. Av alla hotellövernattningar i januari berodde över tre femtedelar på arbetsresor.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari 2019–2022

Tabellens innehåll framgår i texten i anslutning till tabellen

Rekordmånga övernattningar av gäster från andra länder än Finland och Sverige

Det anlände knappt 800 gäster till hotellen i januari 2022 och 65 procent av dem kom från Finland, 18 procent från Sverige, 10 procent från Åland och drygt 6 procent från övriga länder, däribland Polen, Italien och Tyskland. De polska gästerna stod för 23 procent av alla hotellövernattningar, vilket överträffades endast av de finländska gästerna som stod för drygt hälften av övernattningarna, medan gäster från Sverige stod för en tiondel. Antalet finländska övernattningar uppgick endast till en fjärdedel och de svenska övernattningarna till en tiondel av antalet i januari 2019. Jämför man med januari 2021 var de finländska gästernas övernattningar på ungefär samma nivå, medan de svenska övernattningarna var tre gånger färre i januari 2022. Övernattningarna av gäster från övriga länder ökade både i relation till januari 2019 och januari 2021, eftersom de uppvisade ett rekordstort antal för januari på 2000-talet, 575 stycken.

Hotellövernattningar januari 2019–2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Not: I diagrammet ingår Åland i kategorin Övriga.

Drygt 90 procent av övernattningarna i landskommunerna var arbetsrelaterade

Knappt 1 400, eller 69 procent, av övernattningarna i januari 2022 tog plats på hotellen i Mariehamn och drygt 600 stycken, eller 31 procent, på hotellen i landskommunerna. För hotellen i landskommunerna innebar antalet en fördubbling jämfört med januari 2019 och en ännu större ökning jämfört med januari 2021. Över 90 procent av övernattningarna i landskommunernas hotell var arbetsrelaterade, medan syftet för övernattningarna på hotellen i Mariehamn fördelade sig jämnt mellan arbete och fritid.

Hotellövernattningar januari 2019–2022 efter region

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Över hälften av finländarnas övernattningar berodde på arbetsresor

I januari brukar andelen hotellövernattningar relaterade till arbete ligga mellan 30 och 40 procent, men i januari 2021 var andelen 55 procent och i januari 2022 steg den till 63 procent. För de finländska gästernas del berodde 56 procent av övernattningarna på arbete, medan motsvarande andel för de svenska gästerna var 32 procent. Av de drygt 100 hotellövernattningarna av åländska gäster var 39 procent arbetsrelaterade. Gäster från övriga länder övernattade nästan uteslutande på grund av arbete, endast sex procent av deras övernattningar berodde på fritidsresor.

Hotellövernattningar efter resans syfte och gästernas hemland januari 2022, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

En tiondel av de tillgängliga rummen nyttjades

Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten i januari 2022 uppgick till 6 procent, vilket kan jämföras med 7 procent samma månad 2021 och 16 procent i januari 2019. För hotellen i Mariehamn var beläggningsgraden 6 procent, vilket var något lägre än i januari 2021 och betydligt sämre än i januari 2019, då den låg på 23 procent. För hotellen i landskommunerna var däremot beläggningsgraden på sju procent betydligt bättre än under de senaste tre åren och marginellt högre än under de bästa januarimånaderna tidigare under 2000-talet. Ser man endast till den öppna kapaciteten nyttjades en tiondel av de tillgängliga rummen i januari 2022.

Totalbeläggning på åländska hotell efter region januari 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax