Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2023

Antalet hotellövernattningar på samma höga nivå som i januari 2019

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick i januari 2023 till nästan 6 500, vilket är rekord för månaden under 2000-talet. Både i januari 2019 och 2020 var antalet hotellövernattningar på en hög nivå för januari på 2000-talet och efter pandemiåren var antalet nu åter tillbaka på samma nivå. Sett till den totala rumskapaciteten var beläggningsgraden 15 procent, men av de tillgängliga rummen var närmare en fjärdedel belagda.

Hotellövernattningar januari 2000–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Rekordmånga övernattningar av gäster från Sverige

Hotellen på Åland gästades av 3 500 personer under januari 2023. Närmare 1 700 av dem kom från Finland och nästan lika många var från Sverige. Av de övriga hotellgästerna var drygt 100 bosatta på Åland och de resterande 80 personerna kom från 20 olika länder. Gästerna från Finland och Sverige stod för lika många övernattningar, eller 3 000 vardera, och gällande bägge länder var detta en hög nivå för januari med undantag för 2019 då de finländska övernattningarna uppgick till 4 000. För de svenska gästernas del var övernattningarna flera än i januari tidigare under 2000-talet. 

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari 2010–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Landskommunernas hotell stod för sex procent av övernattningarna

Nästan 94 procent av övernattningarna i januari 2023 tog plats på hotellen i Mariehamn och 6 procent i landskommunerna. Fördelningen är densamma som i januari 2019 då övernattningarna var ungefär lika många. Beläggningen av den totala kapaciteten var 19 procent på stadens hotell och 3 procent i landskommunerna.

Hotellövernattningar efter region januari 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

De fritidsrelaterade övernattningarna ökade

Jämfört med januari 2019 och 2020, då hotellövernattningarna var ungefär lika många som i januari 2023, ökade de fritidsrelaterade övernattningarna medan övernattningarna med arbetssyfte blev färre. Redan i januari 2020 var de arbetsrelaterade övernattningarna betydligt färre än samma månad 2019 och i januari 2023 minskade de ytterligare något. Över fyra femtedelar av övernattningarna var fritidsrelaterade i januari 2023.

Hotellövernattningar efter resans syfte januari 2018–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax