Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2004

Fortsatt minskande övernattningar
Totala antalet övernattningar på hotellen var i juli i år närmare 37 300, vilket innebär en minskning om nästan två procent jämfört med juli 2003. Efter flera månaders vikande övernattningssiffror ökade de finländska övernattningarna i juli. Jämfört med juli 2003 ökade övernattningarna med närmare sex procent. De svenska gästernas övernattningar fortsätter att minska, i juli minskade de med drygt sju procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade med drygt 400, vilket utgjorde drygt 12 procent. Mellan juli 2002 och juli 2003 ökade de totala övernattningarna med under en procent.

Minskningen har skett på hotellen i landskommunerna. Där var övernattningarna närmare 18 procent färre i juli i år jämfört med juli i fjol. Hotellen i Mariehamn uppvisar en ökning om drygt tre procent.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden