Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2007

Övernattningarna från övriga länder ökade i juli
Totala antalet övernattningar på hotellen var i juli 38 470, vilket innebär en minskning om drygt en  procent jämfört med juli 2006. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige.  De finländska övernattningarna minskade med drygt två procent och de svenska minskade drygt sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juli, den ökningen var knappt 31 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för de övernattande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden