Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2009

Fler övernattade på hotell i juli
Totala antalet övernattningar på hotellen var i juli 41 775, vilket innebär en ökning om knappt sju procent jämfört med juli 2008. Övernattningarna minskade dock både Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt en procent och de svenska med nästan åtta procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juli, den ökningen var 136 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för juli 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 83 procent i juli. I juni var den siffran 66 procent. 

Av de övernattande gästerna var nästan 48 procent från Finland och knappt 35 procent från Sverige, gästerna från övriga länder utgjorde i juli drygt 17 procent av de övernattande. De finländska gästerna övernattande i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,7 nätter. I juni stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,3 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 94 procent på grund av fritid och närmare sex  procent på grund av yrke. I juni var motsvarande siffror 86 respektive 13 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde nästan nio procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var drygt 31 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets sju första månader har hotellen haft nästan 116 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om närmare 2 800 övernattningar eller 2,4 procent. De finländska övernattningarna minskade med närmare nio procent och de svenska med drygt tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med knappt 117 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-juli ökade knappt 11 procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt tre procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt två procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.