Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2010

Gäster från övriga länder minskade i juli
Totala antalet övernattningar på hotellen var i juli 39 919, vilket innebär en marginell minskning jämfört med juli 2009. Övernattningarna ökade från Finland och Sverige medan de minskade övriga länder. De finländska övernattningarna ökade med knappt 13 procent och de svenska med nästan åtta procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade med nästan 51 procent vilket till stor del beror på att ö-spelen pågick under juli i fjol.

Siffrorna för juli 2010 baseras på uppgifter för 16 hotell, ett hotell har inte lämnat uppgifter för juli vilket innebär att denna statistik är preliminär. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 83 procent. I juni var den siffran 58. 

Av de övernattande var nästan 56 procent från Finland och närmare 36 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I juni stannade de finländska gästerna och gäster från övriga länder i genomsnitt 1,7 nätter medan gästerna från Sverige stannade 1,5 nätter.

Av övernattningarna skedde 93 procent på grund av fritid och nästan 7 procent på grund av yrke. I juni var motsvarande siffror 89 respektive 11 procent.

Under årets sju första månader har hotellen haft drygt 107 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med drygt 8 500 övernattningar eller knappt sex procent. De finländska övernattningarna ökade med nästan åtta procent medan de svenska övernattningarna minskade med knappt en halv procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 61 procent. Vid jämförelse mellan 2008 och 2009 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-juli minskade med knappt nio procent och de svenska med drygt tre procent. De övernattande från övriga länder ökade med över 100 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden