Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2012

Hotellövernattningarna minskade i juli

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juli 44 944, vilket innebär en minskning om drygt fyra procent jämfört med juli 2011. Övernattningarna minskade både från Finland från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare fem procent och de svenska med nästan sju procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juli, den ökningen var drygt 14 procent.

Siffrorna för juli 2012 baseras på uppgifter för 18 hotell. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 74 procent. I juni var den siffran 60 procent. 

Av de övernattande var drygt 44 procent från Finland och 47 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna 1,9 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I juni stannade de finländska gästerna 1,9 nätter och de svenska gästerna 1,7 nätter liksom gästerna från övriga länder som även de stannade 1,7 nätter.

Av övernattningarna i juli skedde drygt 94 procent på grund av fritid och knappt sex procent på grund av yrke. I juni var de siffrorna 88 respektive 12 procent.

Under årets sju månader har hotellen haft nästan 120 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med knappt 8 700 övernattningar eller nästan sju procent. De finländska övernattningarna har minskat med närmare tre procent och de svenska med närmare 12 procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden varit ungefär samma antal som i fjol. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-juli minskade med närmare tre procent medan de svenska ökade med närmare 17 procent. De övernattande från övriga länder ökade med 25 procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad:  23 augusti 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden