Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2013

Lite flera hotellgäster i juli

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juli 44 545, vilket innebär en ökning om drygt en procent jämfört med juli 2012. Övernattningarna minskade från Finland medan de ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med två procent, de svenska ökade med nästan fem procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juli, den ökningen var drygt en procent.

Siffrorna för juli 2013 baseras på uppgifter för 16 hotell. Ett hotell har inte lämnat in uppgifter varför denna statistik är preliminär. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 81 procent. I juni var den siffran 62 procent.

Av de övernattande var drygt 43 procent från Finland och nästan 48 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 2,1 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I juni stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,8 nätter, de svenska 1,9 nätter och gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.

Av övernattningarna i juli skedde nästan 95 procent på grund av fritid och fem procent på grund av yrke. I juni var de siffrorna 88 respektive 12 procent.

Under årets sju första månader har hotellen haft drygt 124 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med lite mer än 5 600 övernattningar eller nästan fem procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt sju procent, de svenska med en halv procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 16 procent. En jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-juli minskade med knappt tre procent och de svenska med 13 procent. De övernattande från övriga länder minskade marginellt under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 28 augusti 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden