Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2015

Ökning av hotellgästnätterna även i juli

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juli 49 090, vilket innebär en ökning om närmare tolv procent jämfört med juli 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 15 procent och de svenska med nästan sju procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i juli, den ökningen var drygt 22 procent.

Siffrorna för juli 2015 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för juli vilket innebär att denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 89 procent. I juni var den siffran 69 procent. 

Av de övernattande var 45 procent från Finland och 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal 1,7 nätter och de svenska 1,8 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I juni stannade de finländska gästerna i genomsnitt två nätter, de svenska gästerna 1,7, och gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna i juli skedde drygt 92 procent på grund av fritid och drygt sju procent på grund av yrke. I juni var de siffrorna 88 respektive tolv procent.

Under årets sju första månader har hotellen haft nästan 134 700 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med lite mer än 14 500 övernattningar eller drygt 12 procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt 15 procent och de svenska med lite över fem procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 37 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-juli minskade med drygt åtta procent och de svenska marginellt. De övernattande från övriga länder minskade med drygt 16 procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 20 augusti 2015

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)