Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2017

Färre hotellgästnätter i juli

I juli var totala antalet övernattningar på hotellen 50 599, vilket innebär en minskning om knappt en procent jämfört med juli 2016. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med två procent. Övernattningarna från Sverige minskade med knappt två procent jämfört med samma period i fjol. Övriga länders gästnätter minskade med drygt nio procent i juli.

Siffrorna för juli 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 90 procent. I juni var den siffran 61 procent.

Av de övernattande var drygt 46 procent från Finland och nästan 44 procent från Sverige. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade även de i genomsnitt 1,7 nätter. I juni stannade de finländska gästerna 1,9 nätter, de svenska 1,8 nätter, gästerna från övriga länder stannade 2 nätter i genomsnitt.

Av övernattningarna i juli skedde drygt 96 procent på grund av fritid och nästan fyra procent på grund av yrke. I juni var de siffrorna 89 respektive elva procent.

Under årets sju första månader har hotellen haft drygt 135 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt sex procent medan de svenska övernattningarna har ökat drygt två procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med sex procent. I jämförelsen mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna en ökning om knappt en halv procent medan de svenska övernattningarna minskade med närmare åtta procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med nio procent under januari-juli.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden