Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2018

Färre övernattade på hotellen i juli

I juli var totala antalet övernattningar på hotellen 46 553, vilket innebär en minskning om drygt fem procent jämfört med juli 2017. Övernattningarna minskade  både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt tre procent och de svenska med knappt fyra procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i juli, den minskningen var nästan 15 procent

Siffrorna för juli 2018 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter viket betyder att siffrorna är preliminära. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 81 procent. I juni var den siffran 59 procent.

Av de övernattande var 48 procent från Finland och 43 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter medan de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I juni stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,8 nätter, gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.

Av övernattningarna i juli skedde nästan 96 procent på grund av fritid och drygt fyra procent på grund av yrke. I juni var de siffrorna 91 respektive nio procent.

Under årets sju första månader har hotellen haft 132 225 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en minskning om drygt två procent. De finländska övernattningarna har ökat med två procent och de svenska har minskat med närmare sju procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med knappt åtta procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna ökade med närmare sex procent och de svenska med drygt två procent under samma period. De övernattande från övriga länder minskade med sex procent under januari-juli.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax