Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2019

Hotellövernattningarna ökade i juli

Totala antalet övernattningar på hotellen i juli var 50 972, vilket innebär en ökning om närmare sex procent jämfört med juli 2018. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. Både de finländska och de svenska övernattningarna ökade med cirka fyra procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i juli, den ökningen var drygt 22 procent.

Siffrorna för juli 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 84 procent i juli, i juni var beläggningen 60 procent.

Av de övernattande var drygt 46 procent från Finland och närmare 44 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna i genomsnitt 1,9 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I juni stannade de finska gästerna 1,9 och de svenska gästerna i genomsnitt 1,8 nätter, gäster från övriga länder 1,5 nätter.

Av övernattningarna i juli skedde nästan 97 procent på grund av fritid och drygt tre procent på grund av yrke. I juni var siffrorna 91 respektive nio procent.

Under årets sju första månader har hotellen haft närmare 134 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en ökning om nästan två procent. De finländska övernattningarna ökade marginellt och de svenska ökade med drygt två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt nio procent. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med två procent medan de svenska minskade med närmare sju procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt åtta procent under januari–juli.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax