Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2020

Beläggningsgraden 56 procent

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick i juli 2020 till 31 000, en minskning med 39 procent jämfört med samma månad 2019. Det anlände närmare 17 000 gäster till hotellen, vilket kan jämföras med drygt 28 000 i juli i fjol. Beläggningsgraden, som var 84 procent i juli 2019, uppgick nu till 56 procent av den totala kapaciteten. Siffrorna baseras på uppgifter från 15 hotell.

Det var främst Sverige som stod för den kraftiga nedgången av antalet anlända och övernattningar. Endast 560 övernattningar gjordes av svenskar i juli, vilket kan jämföras med 22 200 samma månad i fjol. Övernattningarna av finländska gäster hade dock blivit flera och uppgick till 29 200, en ökning från 23 600 i juli 2019 och det högsta antalet under en enskild månad på 2000-talet. Gäster från övriga länder uppvisade liksom de från Sverige en kraftig nedgång och deras övernattningar minskade från 5 200 i juli 2019 till 1 300 samma månad i år. Antalet totala hotellövernattningar under årets första sju månader visar en nedgång med 57 procent jämfört med samma period 2019.

Mera information, tabeller och diagram gällande hotellinkvarteringen i juli 2020 samt jämförelser med 2019 finns i statistikmeddelandet som går att ladda ner i pdf-format nedan.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden