Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2020

Beläggningsgraden 56 procent

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick i juli 2020 till 31 000, en minskning med 39 procent jämfört med samma månad 2019. Det anlände närmare 17 000 gäster till hotellen, vilket kan jämföras med drygt 28 000 i juli i fjol. Beläggningsgraden, som var 84 procent i juli 2019, uppgick nu till 56 procent av den totala kapaciteten. Siffrorna baseras på uppgifter från 15 hotell.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Det var främst Sverige som stod för den kraftiga nedgången av antalet anlända och övernattningar. Endast 560 övernattningar gjordes av svenskar i juli, vilket kan jämföras med 22 200 samma månad i fjol. Övernattningarna av finländska gäster hade dock blivit flera och uppgick till 29 200, en ökning från 23 600 i juli 2019 och det högsta antalet under en enskild månad på 2000-talet. Gäster från övriga länder uppvisade liksom de från Sverige en kraftig nedgång och deras övernattningar minskade från 5 200 i juli 2019 till 1 300 samma månad i år. Antalet totala hotellövernattningar under årets första sju månader visar en nedgång med 57 procent jämfört med samma period 2019.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mera information, tabeller och diagram gällande hotellinkvarteringen i juli 2020 samt jämförelser med 2019 finns i statistikmeddelandet som går att ladda ner i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax