Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2021

Toppnotering för antalet hotellövernattningar i juli

De åländska hotellen hade i juli 2021 runt 53 000 övernattningar vilket är rekord för en enskild månad under 2000-talet. Tidigare toppnoteringar ligger på 51 000 övernattningar, vilka gäller för juli 2015, 2016 och 2019. Medeltalet för juli 2000–2020 är 43 000. Hotellen var i det närmaste fullsatta med en beläggningsgrad på 93 procent, vilket också är ett rekord för en månad under 2000-talet. Statistiken för juli baserar sig på uppgifter från fjorton av femton hotell.

Hotellövernattningar i juli 2000–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Finländare stod för 90 procent av övernattningarna

Det var i huvudsak gäster från Finland som stod bakom rekordantalet övernattningar. De finländska övernattningarna ökade med 64 procent från juli 2020 och fördubblades jämfört med juli 2019. Totalt uppgick de till 48 000, eller 90 procent av samtliga hotellövernattningar i juli. Gäster från Sverige stod för cirka 4 000 övernattningar och personer från övriga länder för drygt 1 500. I kategorin övriga länder ingår Åland med närmare 400 övernattningar samt ytterligare drygt 25 länder, varav Estland hade lika många övernattningar som Åland. Tyskland och Schweiz stod vardera för 100–200 övernattningar och Danmark, Norge, USA samt Ryssland för 50–100 stycken.

Hotellövernattningar juli 2019, 2020 och 2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Antalet svenska hotellgäster decimerat med 80 procent jämfört med juli 2019

Antalet anlända gäster uppgick till runt 28 000 vilket är ungefär på samma nivå som toppnoteringarna i juli 2015 och 2017. De anlända gästerna från Finland var betydligt flera än någonsin tidigare på 2000-talet, 25 000 personer, vilket är en ökning med 60 procent från juli 2020 och med 85 procent jämfört med juli 2019. Från Sverige kom ungefär 2 000 gäster, nästan tio gånger fler än i juli 2020, men endast en femtedel av det antal som normalt har gällt för juli under 2010-talet. Därtill hade hotellen 350 gäster från Åland och runt 500 från övriga länder. Överlag stannade gästerna 1,9 nätter, vilket även gällde för de personer som anlände från Finland. De svenska gästerna stannade i medeltal 1,8 nätter, ålänningarna 1,1 natt och gäster från övriga länder 2,3 nätter.

Den procentuella ökningen av övernattningarna lika stor i staden och landskommunerna

Hotellen i Mariehamn hade närmare 38 000 övernattningar i juli, medan motsvarande siffra för landskommunernas hotell var 15 000. Både i staden och i landskommunerna ökade hotellövernattningarna med sju procent jämfört med juli 2019. Drygt 86 procent av övernattningarna berodde på fritidsresor och knappt 14 procent var arbetsrelaterade. För gäster från Sverige gällde dock endast 3 procent av övernattningarna arbete, medan övernattningarna av såväl finländare som ålänningar och gäster från övriga länder till cirka 15 procent var arbetsrelaterade.

Hotellövernattningar efter region juli 2019, 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan fullsatta hotell i Mariehamn

Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten uppgick till 93 procent, vilket är den högsta noteringen för en månad under 2000-talet. Beläggningen var högre på hotellen i Mariehamn än i landskommunerna. I staden uppgick den till 97 procent, medan hotellen i landskommunerna hade en beläggningsgrad på 82 procent.

Totalbeläggning på åländska hotell 2019, 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Minskning med 29 procent för januari till juli 2021 jämfört med samma period 2019

Trots rekordsiffrorna i juli når de sammanlagda hotellövernattningarna för januari till juli 2021 inte upp till nivån från samma period 2018 och 2019. Nedgången jämfört med 2019 är 29 procent totalt sett. Jämför man hotellövernattningarna efter gästernas hemland har dock de finländska övernattningarna ökat med 21 procent jämfört med januari–juli 2019, medan de svenska gått ner med 89 procent. De åländska övernattningarna har nästan femdubblats under samma tid, medan övernattningar av gäster från övriga länder visar en minskning med 84 procent. De stora förändringarna av antalet övernattningar under 2020 och 2021 kan förklaras med reserestriktioner och ändrade resebeteenden på grund av covid-19-pandemin.

Hotellövernattningar januari–juli 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax