Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2022

Nästan fullsatta hotell i juli 

Beläggningsgraden på de åländska hotellen uppgick i juli 2022 till 92 procent. Antalet övernattningar var 55 000, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med juli 2019 och på samma nivå som juli 2021. Finländska gäster stod för nästan två tredjedelar av övernattningarna och gäster från Sverige för en knapp tredjedel, vilket innebär en nedgång av de finländska övernattningarna och en betydande ökning av de svenska från juli i fjol. Jämfört med juli under åren före covid-19-pandemin var dock övernattningarna av gäster från Finland fortsättningsvis flera, medan de svenska övernattningarna inte kom upp till samma antal som före pandemin. Nästan alla hotellövernattningar i juli, eller 98 procent, berodde på fritidsresor.

Totalbeläggning på åländska hotell juli 2019-2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gäster från drygt 30 olika länder

Antalet anlända gäster till hotellen uppgick till 29 300, varav 64 procent var från Finland, 31 procent från Sverige och 5 procent från övriga länder. Kategorin övriga länder omfattade 30 länder och flest gäster kom från Danmark och Tyskland med runt 350 vardera samt Norge och Estland med 190 respektive 160 gäster. Hotellgästerna stannade i medeltal 1,9 nätter per person.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland juli 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Svenska gästernas övernattningar ökade men nådde inte till nivån före pandemin

Efter en ökning av de finländska övernattningarna både i juli 2020 och juli 2021 sjönk antalet i juli 2022. Nivån var dock fortfarande betydligt högre än i juli 2019. Medeltalet för finländska övernattningar i juli var under 2010-talet knappt 22 000, medan antalet i juli 2022 uppgick till 35 000. I juli månad under 2010-talet var de svenska övernattningarna ungefär lika många som de finländska, men i juli under pandemiåren 2020 och 2021 rasade de till en nivå under 4 000. Årets notering för juli på 17 000 svenska övernattningar är därmed en stor ökning jämfört med pandemiåren, men inte riktigt på samma nivå som före pandemin.

Hotellövernattningar juli 2018–2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Landskommunernas hotell stod för nästan hälften av de svenska övernattningarna

Drygt 70 procent av de 55 000 övernattningarna tog plats på hotellen i Mariehamn och 30 procent på hotellen i landskommunerna. Jämfört med juli 2019 ökade övernattningarna i stadens hotell med tio procent och i landskommunernas med tre procent. I relation till juli 2021 var övernattningarna något flera i Mariehamn och lite färre på hotellen i landskommunerna. Gästerna från Sverige övernattade i högre grad på hotellen i landskommunerna än gästerna från Finland då landskommunerna stod för nästan hälften av de svenska övernattningarna och en femtedel av de finländska.

Hotellövernattningar efter region och gästernas hemland juli 2022, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Åtta procents ökning av övernattningarna från januari-juli 2019

Under perioden januari till juli 2022 har antalet övernattningar stigit med åtta procent jämfört med samma månader 2019. Det är helt och hållet de finländska övernattningarna som står för ökningen, vilken uppgår till 36 procent. Samtidigt har de svenska övernattningarna minskat med 24 procent. Också övernattningarna av gäster från övriga länder har gått ned i relation till januari-juli 2019, en minskning med 17 procent. 

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–juli 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax