Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2023

Hotellövernattningarna på rekordnivå i juli

Antalet övernattningar på de åländska hotellen var i juli 2023 något flera än under den senaste rekordmånaden juli 2022. Ökningen var en procent och det totala antalet uppgick till närmare 56 000. Det var främst övernattningarna av gäster från länder utanför Finland och Sverige som stod för ökningen då deras antal närapå fördubblades jämfört med juli 2022, men också de svenska gästernas övernattningar blev något flera. De finländska övernattningarna minskade med sju procent. Det var hotellen i Mariehamn som tog del av ökningen, medan övernattningarna på hotellen i landskommunerna var lika många som i juli 2022. De fritidsrelaterade hotellövernattningarna minskade något, samtidigt som de arbetsrelaterade övernattningarna blev mer än dubbelt fler än i juli i fjol.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland, hotellens region och resans syfte juli 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Färre finländska övernattningar, men fortfarande många fler än före pandemin

Hotellövernattningarna ökade i juli 2023 med nio procent från juli 2019 och med en procent jämfört med juli 2022. De ovanligt stora antalen finländska övernattningar från juli 2021 och juli 2022 minskade och jämfört med juli 2022 var nedgången sju procent. De svenska gästernas övernattningar var ett par hundra fler än i juli 2022, medan gäster från övriga länder stod för en rejäl ökning med nästan dubbelt fler övernattningar. Gäster från Storbritannien gjorde närmare 1 200 övernattningar på de åländska hotellen och övriga länder som stod för över 500 övernattningar var Tyskland, Estland, Norge och Danmark. Nästan 50 olika länder representerades av hotellgästerna i juli.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland juli 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Nio tiondelar av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden uppgick till nästan 91 procent, vilket kan jämföras med 84 procent i juli 2019 och 92 procent samma månad 2021 och 2022. Hotellen i Mariehamn hade högre beläggning än hotellen i landskommunerna. I stadens hotell hyrdes 95 procent av rummen ut, medan motsvarande siffra för hotellen utanför Mariehamn var 81 procent.

Totalbeläggning på hotellen juli 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ökning med två procent från januari–juli 2022

Hittills under året, januari till juli 2023, har hotellen haft 148 000 övernattningar, vilket är 10 procent fler än under samma period 2019 och en ökning med 2 procent från januari–juli 2022. Trots att de finländska övernattningarna har blivit färre sedan i fjol är det helt och hållet de som står för ökningen jämfört med 2019. De svenska övernattningarna närmar sig nivån före pandemin, men är hittills i år elva procent färre än januari–juli 2019. 

Hotellövernattningar januari–juli 2018–2023 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax