Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2002

Antalet övernattningar på hotellen fortsätter att minska totalt sett. I juni minskade övernattningarna med drygt 2 procent jämfört med juni 2001. I juni var både de finländska och de svenska gästernas övernattningar färre än motsvarande period i fjol, medan de övernattningar som gäster från övriga länder stod för ökade med drygt 8 procent.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden