Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2003

Antalet övernattningar på hotellen ökade totalt med drygt en procent jämfört med juni 2002. De svenska gästernas övernattningar ökade med över 12 procent medan de finländska gästernas övernattningar minskade med två procent. Gästerna från övriga länder hade över 500 färre övernattningar i juni i år jämfört med juni 2002, vilket utgör en minskning om nästan 24 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden