Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2007

 

Övernattningarna från övriga länder ökade i juniTotala antalet övernattningar på hotellen var i juni 26 302, vilket innebär en minskning om knappt en  procent jämfört med juni 2006. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige.  De finländska övernattningarna minskade med närmare fyra procent medan de svenska minskade marginellt med 0,2 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juni, den ökningen var drygt 20 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden