Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2009

Fler övernattade på hotell i juni
Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 29 161, vilket innebär en ökning om drygt sex procent jämfört med juni 2008. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare 13 procent och de svenska med nästan 24 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juni, den ökningen var drygt 197 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för juni 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 66 procent i juni. I maj var den siffran drygt 41 procent. 

Av de övernattande gästerna var drygt 49 procent från Finland och drygt 21 procent från Sverige. De finländska och gästerna övernattande i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,3 nätter. I maj stannade de finländska  och de svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter.

Av övernattningarna skedde knappt 86 procent på grund av fritid och drygt 13 procent på grund av yrke. I maj var motsvarande siffror 81 respektive 19 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde drygt tre procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var drygt 20 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets sex första månader har hotellen haft nästan 74 300 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om  54 övernattningar eller 0,1 procent. De finländska övernattningarna minskade med drygt 12 procent och de svenska med en procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 105 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-juni ökade knappt 14 procent medan de svenska övernattningarna minskade med drygt sex procent. De övernattande från övriga länder ökade med närmare 27 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden