Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2011

Övernattningarna ökade även i juni

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 27 975, vilket innebär en ökning om fem procent jämfört med juni 2010. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt nio procent medan de svenska ökade med nästan 22 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i juni, den ökningen var nästan 88 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för juni 2011 baseras på uppgifter för 18 hotell, jämförelsen baseras dock på 17 hotell på grund av att ett hotell har omklassificerats sedan fjolåret. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 60 procent. I maj var den siffran 45 procent. 

Av de övernattande var drygt 55 procent från Finland och 35 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,8 nätter och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I maj stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 medan gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna skedde knappt 87 procent på grund av fritid och närmare 13 procent på grund av yrke. I maj var siffrorna 78 respektive 22 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft drygt 73 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med lite över 4 300 övernattningar eller drygt sex procent. De finländska övernattningarna minskade med knappt en procent medan de svenska ökade med närmare 11 procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 51 procent. Jämförelse mellan 2009 och 2010 visar att de finländska övernattningarna under januari-juni ökade med knappt fem procent medan de svenska minskade med närmare sex procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt 69 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 16 juli 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden