Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2012

Hotellövernattningarna minskade även i juni

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 29 211, vilket innebär en minskning om drygt sex procent jämfört med juni 2011. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare fyra procent medan de svenska minskade med närmare 18 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i juni, den minskningen var drygt fem procent.

Siffrorna för juni 2012 baseras på uppgifter för 16 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för juni vilket innebär att denna statistik är preliminär. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 60 procent. I maj var den siffran 39 procent. 

Av de övernattande var knappt 54 procent från Finland och nästan 38 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter och de svenska gästerna 1,7 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I maj stannade de finländska gästerna 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av övernattningarna i juni skedde nästan 88 procent på grund av fritid och drygt 12 procent på grund av yrke. I maj var de siffrorna 82 respektive 18 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft drygt 75 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med drygt 6 600 övernattningar eller nästan fyra procent. De finländska övernattningarna har minskat med närmare tre procent och de svenska med drygt tio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 23 procent. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-juni minskade med knappt en halv procent medan de svenska ökade med drygt 46 procent. De övernattande från övriga länder ökade med närmare 54 procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 19 juli 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden