Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2013

Marginell ökning av hotellgästnätter i juni

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 29 313, vilket innebär en ökning om knappt en halv procent jämfört med juni 2012. Övernattningarna ökade från Finland medan de minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare sex procent, de svenska minskade med drygt tio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juni, den ökningen var 14 procent.

Siffrorna för juni 2013 baseras på uppgifter för 16 hotell. Ett hotell har inte lämnat in uppgifter varför denna statistik är preliminär. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 62 procent. I maj var den siffran 47 procent. 

Av de övernattande var drygt 56 procent från Finland och nästan 34 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,8 nätter och de svenska 1,9 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I maj stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter, de svenska 1,6 nätter och gästerna från övriga länder stannade 2,1 nätter.

Av övernattningarna i juni skedde knappt 88 procent på grund av fritid och drygt 12 procent på grund av yrke. I maj var de siffrorna 81 respektive 19 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft nästan 80 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med knappt 5 100 övernattningar eller nästan sju procent. De finländska övernattningarna har ökat med 12 procent, de svenska har minskat med två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med knappt 29 procent. Jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-juni minskade med drygt en procent och de svenska med drygt 14 procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt10 procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 19 juli 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax) efter den 6 augusti.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden