Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2014

Hotellövernattningarna minskade juni

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 28 291, vilket innebär en minskning med drygt fem procent jämfört med juni 2013. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt nio procent medan de svenska ökade med närmare två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i juni, den minskningen var drygt sju procent.

Siffrorna för juni 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har alla hotell haft öppet.  Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 61 procent. I maj var den siffran 47 procent. 

Av de övernattande var drygt 53 procent från Finland och nästan 39 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter och de svenska gästerna 1,7 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I maj stannade både de finländska och de svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.

Av övernattningarna i juni skedde drygt 90 procent på grund av fritid och lite mer än nio procent på grund av yrke. I maj var sifforna 83 respektive 17 procent.

Hittills under året har hotellen haft nästan 74 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med nästan 6 200 övernattningar eller närmare åtta procent. De finländska övernattningarna har minskat med närmare 12 procent och de svenska marginellt. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med knappt 21 procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-juni ökade med drygt 12 procent medan de svenska minskade med knappt en procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt 30 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 18 juli 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden