Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2015

Många hotellgästnätter i juni

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 32 940, vilket innebär en ökning om knappt 19 procent jämfört med juni 2014. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 27 procent och de svenska med drygt fyra procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade även de i juni, den ökningen var närmare 29 procent.

Siffrorna för juni 2015 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för juni vilket innebär att denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 69 procent. I maj var den siffran 49 procent. 

Av de övernattande var närmare 58 procent från Finland och drygt 33 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i medeltal två nätter och de svenska 1,7 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I maj stannade de finländska gästerna 1,5, de svenska gästerna 1,6 nätter, även gästerna från övriga länder stannade 1,6 nätter.

Av övernattningarna i juni skedde nästan 88 procent på grund av fritid och drygt 12 procent på grund av yrke. I maj var de siffrorna 80 respektive 20 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft drygt 85 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med lite mer än 11 100 övernattningar eller nästan 15 procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt 16 procent och de svenska med närmare nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 49 procent. Jämförelse mellan 2013 och 2014 visar att de finländska övernattningarna under januari-juni minskade med närmare 12 procent och de svenska marginellt. De övernattande från övriga länder minskade med nästan 21 procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 27 juli 2015

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)