Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2017

Flera hotellgästnätter i juni

I juni var totala antalet övernattningar på hotellen 32 615, vilket innebär en ökning om knappt tre procent jämfört med juni 2016. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt fyra procent. Övernattningarna från Sverige minskade med drygt två procent jämfört med samma period i fjol. Övriga länders gästnätter ökade med drygt 13 procent i juni.

Siffrorna för juni 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 61 procent. I maj var den siffran 49 procent.

Av de övernattande var nästan 58 procent från Finland och nästan 33 procent från Sverige. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,9 nätter och de svenska 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I maj stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, det gjorde även gästerna från övriga länder.

Av övernattningarna i juni skedde 89 procent på grund av fritid och nästan 11 procent på grund av yrke. I maj var de siffrorna 86 respektive 14 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft drygt 84 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt sex procent medan de svenska övernattningarna har ökat en halv procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med närmare fem procent. I jämförelsen mellan 2015 och 2016 visar de finländska övernattningarna en minskning om knappt en halv procent medan de svenska övernattningarna minskade med närmare nio procent under samma period. De övernattande från övriga länder ökade med knappt en procent under januari-juni.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax