Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2018

Hotellgästnätterna minskade i juni

I juni var totala antalet övernattningar på hotellen 32 033, vilket innebär en minskning om nästan två procent jämfört med juni 2017. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare sex procent och de svenska minskade med drygt en procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juni, den ökningen var närmare 20 procent.

Siffrorna för juni 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 59 procent. I maj var den siffran 45 procent.

Av de övernattande var drygt 55 procent från Finland och nästan 33 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I maj stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, även gästerna från övriga länder stannade 1,6 nätter.

Av övernattningarna i juni skedde drygt 91 procent på grund av fritid och närmare nio procent på grund av yrke. I maj var de siffrorna 88 respektive 12 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft 85 672 övernattningar. Jämfört med samma period 2017 innebär det en ökning om knappt en procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt sex procent och de svenska har minskat med närmare fem procent. De övernattningar som gäster från andra länder stod för har under perioden minskat med knappt två procent. Jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att de finländska övernattningarna ökade med drygt sex procent och de svenska med en halv procent under samma period. De övernattande från övriga länder minskade med närmare fem procent under januari-juni.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden