Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2019

Färre övernattade på hotell i juni

Totala antalet övernattningar på hotellen i juni var 31 461, vilket innebär en minskning om knappt två procent jämfört med juni 2018. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare sju procent medan de svenska minskade med nio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i juni, den minskningen var drygt 22 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för juni 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 60 procent i juni, i maj var beläggningen 45 procent.

Av de övernattande var drygt 60 procent från Finland och drygt 30 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter och de svenska gästerna i genomsnitt 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,5 nätter. I maj stannade de finska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gäster från övriga länder 1,8 nätter.

Av övernattningarna i juni skedde drygt 91 procent på grund av fritid och nästan nio procent på grund av yrke. I maj var siffrorna 84 respektive 16 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft nästan 83 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2018 innebär det en minskning om drygt två procent. De finländska övernattningarna minskade med drygt två procent och de svenska minskade med drygt tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat marginellt. Jämförelse mellan 2017 och 2018 visar att de finländska övernattningarna ökade med närmare sex procent medan de svenska minskade med närmare fem procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt två procent under januari–juni.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax