Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2020

Halverat antal gäster från Finland

Antalet övernattningar på de åländska hotellen i juni 2020 uppgick till nästan 10 000, vilket kan jämföras med 31 000 i juni 2019. Hotellgästerna från Finland minskade med hälften jämfört med juni i fjol och gästerna från Sverige uppgick endast till några enstaka procent av antalet för samma månad 2019. Den kraftiga nedgången är en följd av covid-19-pandemin och de reserestriktioner och ändrade beteenden den fört med sig. Hotellövernattningarna av ålänningar har dock mer än fördubblats då de i juni 2019 var 114 stycken och nu uppgick till 273. Över 20 länder fanns representerade bland hotellgästerna och förutom från Finland, Sverige och Åland var det också fler än hundra gäster från Estland. I medeltal stannade gästerna 1,8 nätter på hotellen, vilket är samma antal som i juni 2019.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Beläggningsgraden för den öppna rumskapaciteten var 23,9 procent och för den totala rumskapaciteten 18,9 procent. I juni 2019 uppgick beläggningen till 59,7 procent. Siffrorna baseras på uppgifter från 15 hotell.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mera information, tabeller och diagram gällande hotellinkvarteringen i juni 2020 samt jämförelser med 2019 finns i statistikmeddelandet som går att ladda ner i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax