Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2021

Rekordantal finländska övernattningar på hotellen i juni

De åländska hotellen hade runt 24 000 övernattningar i juni 2021, vilket kan jämföras med knappt 10 000 i juni 2020 och över        31 000 i juni 2019. I relation till juni 2019 innebär det en minskning med ungefär 23 procent. Antalet övernattningar av gäster från Finland var dock rekordstort, drygt 22 000 stycken. Detta är betydligt fler än medeltalet för juni under 2000-talet hittills, vilket ligger på ca 15 000. I statistiken för juni saknas siffror från ett av femton hotell.

Hotellövernattningar juni 2019, 2020 och 2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Finländare stod för runt 93 procent av hotellövernattningarna och personer från Sverige för ca 4 procent. Fördelningen är ungefär densamma som i juni 2020, medan den tidigare under 2000-talet har varit runt 55 procent finländska och 35 procent svenska övernattningar. Till antalet var de svenska hotellövernattningarna runt 1 000 stycken, medan personer från Åland och övriga länder vardera stod för drygt 300. Jämfört med juni 2019 ökade de finländska övernattningarna med 19 procent och ålänningarnas övernattningar tredubblades, medan minskningen för såväl Sverige som övriga länder låg runt 90 procent.

Finländska och svenska gäster stannade i genomsnitt 2,1 nätter

Trots rekordantalet finländska övernattningar var inte antalet anlända hotellgäster från Finland så mycket större än medeltalet för 2000–2019, vilket innebär att de finländska gästerna i juni i år överlag stannade något flera nätter än tidigare. Gästerna från Finland uppgick till närmare 11 000, gästerna från Sverige till ungefär 500 och de åländska hotellgästerna var drygt 250. Därtill kom runt 200 personer från över 25 olika länder, varav Ryssland, Tyskland, Estland och Norge var mest representerade. Totalt sett stannade gästerna i genomsnitt 2 nätter, men för både de finländska och de svenska gästerna var medeltalet 2,1 nätter.

Under en femtedel av övernattningarna var arbetsrelaterade

Antalet övernattningar på hotellen i landskommunerna var betydligt närmare nivån i juni 2019 än hotellövernattningarna i staden. På hotellen i landskommunerna gjordes över 6 000 övernattningar, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med juni 2019. Stadshotellen hade närmare 18 000 övernattningar, vilket motsvarar en nedgång med 26 procent. Ungefär 84 procent av alla övernattningar berodde på fritidsresor. Den högsta andelen arbetsrelaterade övernattningar hade gästerna i kategorin övriga länder (alla länder utom Finland, Sverige och Åland), för vilka 18 procent av övernattningarna berodde på arbetsresor, medan de åländska gästerna hade den största andelen övernattningar i fritidssyfte, 90 procent.

Hotellövernattningar efter resans syfte och gästernas hemland juni 2021, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Hälften av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten nådde nästan 50 procent, vilket var betydligt högre än i juni 2020, men inte riktigt på samma nivå som i juni 2019 då den uppgick till ungefär 60 procent. I Mariehamn var drygt hälften av rummen belagda, medan under två femtedelar av rummen på hotellen i landskommunerna nyttjades.

Totalbeläggning på åländska hotell 2019, 2020 och 2021 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fördubblat antal finländska övernattningar första halvåret 2021

Under perioden januari–juni 2021 var hotellövernattningarna knappt hälften så många som under samma period 2019, men jämför man med första halvåret 2020 var ökningen 52 procent. Det är främst de finländska övernattningarna som står för ökningen då de fördubblades jämfört med 2020. Övernattningarna av gäster från Sverige minskade med närmare 80 procent jämfört med första halvåret 2019 och med drygt 65 procent jämfört med samma period 2020. I diagrammet nedan ingår Åland i kategorin Övriga och det är de åländska övernattningarna som håller utvecklingen från 2020 till 2021 på en jämn nivå för denna kategori. De åländska övernattningarna nästan tredubblades jämfört med första halvåret 2020, medan övernattningar av gäster från övriga länder halverades under samma tid. Den stora förändringen av resemönstren under 2020 och 2021 är en följd av covid-19-pandemin.

Hotellövernattningar januari–juni 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax