Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2022

Rekordmånga hotellövernattningar i juni

Antalet övernattningar på de åländska hotellen uppgick i juni 2022 till nästan 41 000, vilket är rekord för 2000-talet då nivån, före covid-19-pandemin, har legat på runt 30 000 denna månad. Det var finländska gäster som stod för ökningen, medan antalet övernattningar av gäster från Sverige inte riktigt nådde samma nivå som före pandemin. Både de arbets- och fritidsrelaterade övernattningarna var betydligt flera än i juni tidigare år, men ökningen var särskilt noterbar för arbetsresornas övernattningar, vilka hade mer än fördubblats jämfört med juni under åren före pandemin. 

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland juni 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Stor ökning av de finländska gästernas övernattningar

Hotellen på Åland hade närmare 21 000 gäster i juni, varav nästan 70 procent kom från Finland och 24 procent från Sverige. Totalt kom det gäster från 36 olika länder och förutom från Finland och Sverige var flest gäster från Danmark med 460 personer, Åland med 280 samt Estland respektive Tyskland med 150 gäster vardera. Också Norge, USA och Schweiz stod för flera än 50 gäster.
Antalet hotellövernattningar översteg för första gången i juni på 2000-talet 40 000 och ökade med 30 procent jämfört med juni 2019. Det var de finländska övernattningarna som stod för hela ökningen. De uppgick till nästan 30 000 stycken, vilket kan jämföras med ett medeltal på 17 000 för juni under 2010-talet. De svenska gästernas övernattningar var drygt 9 000 och därmed ungefär 1 000 färre än medeltalet för juni 2010–2019. 

Hotellövernattningar juni 2018-2022 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Större procentuell uppgång av övernattningarna i landskommunerna än i Mariehamn

Hotellen i Mariehamn stod för tre fjärdedelar av övernattningarna i juni och en fjärdedel tog plats på hotellen i landskommunerna. Övernattningarna ökade i båda regioner jämfört med juni 2019. Till antalet var uppgången betydligt större i Mariehamn, men procentuellt sett var ökningen mera betydande i landskommunerna där hotellövernattningarna var 37 procent flera än i juni 2019. I staden uppgick ökningen till 27 procent.

Hotellövernattningar efter region juni 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Närmare en femtedel av övernattningarna var arbetsrelaterade

Såväl de fritidsrelaterade som de arbetsrelaterade hotellövernattningarna var flera i juni 2022 än tidigare i juni på 2000-talet. Jämfört med juni 2019 ökade de fritidsrelaterade övernattningarna med 18 procent, medan de arbetsrelaterade övernattningarna mer än fördubblades. Andelen av alla hotellövernattningar som hänför sig till arbetsresor var betydligt större än i juni tidigare år (med undantag för pandemiåren), eller 17 procent mot ungefär 10 procent i juni på 2010-talet. Drygt 18 procent av de finländska och 10 procent av de svenska gästernas övernattningar var arbetsrelaterade i juni 2022.

Hotellövernattningar efter resans syfte juni 2000–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över tre fjärdedelar av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden på hotellen har sedan mars 2022 varje månad varit högre än motsvarande månad 2019 och skillnaden har blivit större för varje månad. I juni 2022 var beläggningsgraden 77 procent, vilket kan jämföras med 60 procent i juni 2019. Beläggningsgraden var betydligt högre för hotellen i Mariehamn (85 procent) än i landskommunerna (56 procent).

Totalbeläggning på åländska hotell 2019, 2020, 2021 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Flera övernattningar första halvåret 2022 än 2019 på grund av ökade arbetsresor

Om man ser på året hittills var det nu första gången under 2022 som det sammanlagda antalet hotellövernattningar översteg antalet för motsvarande period 2019. Ökningen jämfört med januari–juni 2019 uppgick till 8 procent. Antalet hotellövernattningar var 84 000 för första halvåret 2019 och 90 000 för samma tid 2022. De finländska övernattningarna ökade med 30 procent, medan de svenska övernattningarna minskade med 25 procent. Övernattningarna av gäster från övriga länder var på samma nivå som under första halvåret 2019.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland januari–juni 2018–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Det var de arbetsrelaterade övernattningarna som stod för uppgången från januari–juni 2019 till januari–juni 2022. De ökade från 13 000 till 24 000 och det var framför allt gäster från Finland och övriga länder som gjorde flera arbetsresor än tidigare, även om också de svenska gästernas arbetsrelaterade övernattningar ökade något. Samtidigt minskade de fritidsrelaterade övernattningarna från 70 000 till 66 000, vilket berodde på att de svenska gästernas fritidsresor gick ner mera än de finska gästernas ökade.

Hotellövernattningar januari-juni 2019 och 2022 efter gästernas hemland och resans syfte

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax