Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2023

Nästan 70 procent av hotellrummen nyttjades

Övernattningarna på de åländska hotellen minskade med ungefär 7 procent i juni 2023 jämfört med samma månad 2022. Det var övernattningarna av gäster från Finland som blev färre, en nedgång med 13 procent, medan övernattningarna av gäster från Sverige ökade med 5 procent. I jämförelse med juni 2019, året närmast före pandemin, ökade övernattningarna med 19 procent. Nästan 70 procent av hotellrummen var belagda. 

I denna statistiksammanställning saknas uppgifter från ett hotell vilket innebär att det totala antalet övernattningar inte kan fastställas. I stället görs främst jämförelser med tidigare år, där hotellets uppgifter inte räknats med under något av åren. Antalet övernattningar i juni 2023 kan uppskattas till cirka 37 000.

Hotellgäster från över 40 olika länder

Av hotellgästerna i juni 2023 kom 65 procent från Finland och 26 procent från Sverige, vilket kan jämföras med 58 procent från Finland och 31 procent från Sverige i juni 2019. Antalet gäster ökade inte i samma takt som övernattningarna jämfört med 2019, vilket innebär att antalet övernattningar per gäst stigit något, från 1,8 nätter per gäst i genomsnitt i juni 2019 till 2,0 i juni 2023. Hotellgästerna kom från över 40 olika länder och deras antal kan uppskattas till runt 19 000 i juni 2023.

Hotellgäster efter hemland juni 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Övernattningarna av gäster från Sverige ökade

Hotellövernattningarna ökade med 19 procent jämfört med juni 2019, men minskade med 7 procent i relation till juni 2022. Antalet finländska övernattningar, som var ovanligt stort under juni i fjol, gick nu ner med 13 procent, medan övernattningarna av gäster från Sverige ökade med 5 procent och nådde samma nivå som före pandemin (juni 2019). Övernattningarna av gäster från övriga länder hade en betydande uppgång från juni 2022 och ökade med 25 procent. 

Procentuell förändring av antalet hotellövernattningar efter gästernas hemland juni 2019-juni 2023 och juni 2022-juni 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Det var främst hotellen i landskommunerna som hade färre övernattningar jämfört med juni 2022. I hotellen utanför Mariehamn minskade övernattningarna med 14 procent, medan stadens hotell såg en nedgång på 4 procent. 

Beläggningsgraden över 80 procent i stadens hotell

Knappt 70 procent av hotellrummen var belagda i juni 2023, vilket var en högre andel än i juni 2019 (60 procent) och lägre än i juni 2022 (77 procent). I Mariehamns hotell var beläggningsgraden betydligt högre än i landskommunernas, eller 81 procent i staden och 43 procent i hotellen utanför Mariehamn.

Totalbeläggning på hotellen efter månad 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ökade övernattningar under årets början gav plusresultat för första halvåret

Under första halvåret 2023 var övernattningarna sex procent flera än under samma period 2022, vilket framför allt beror på ökningen under årets tre första månader jämfört med januari till mars 2022. Det var övernattningarna av gäster från Sverige som stod för uppgången med en ökning på 30 procent. Samtidigt minskade de finländska övernattningarna med nästan fyra procent. 

Procentuell förändring av antalet hotellövernattningar efter gästernas hemland under första halvåret 2019–2023 och 2022–2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax