Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2006

Totala antalet övernattningar på hotellen var i maj 17 626, vilket innebär en minskning om drygt sju procent jämfört med maj 2005. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 14 procent medan de svenska sjönk med drygt 13 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i maj, den minskningen var nästan 72 procent. Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa nedan:

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden