Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2008

Övernattningarna ökade i maj
Totala antalet övernattningar på hotellen var i maj 20 996, vilket innebär en ökning om 15,1 procent jämfört med maj 2007. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med 34 procent, medan de svenska minskade med sex procent jämfört med samma månad i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i maj, den ökningen var nästan 19 procent.

Siffrorna för maj 2008 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 52 procent och för den öppna kapaciteten närmare 55 procent. I april var siffrorna för totala kapaciteten närmare 26 och för den öppna kapaciteten nästan 31 procent. 

Av de övernattande var knappt 59 procent från Finland och nästan 38 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter. I april stannade de finländska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,2 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 80 procent på grund av fritid och 19 procent på grund av yrke. I april var motsvarande siffror 70 respektive 30 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken kan man konstatera att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde 6,3 procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var 22,9 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets fem månader har hotellen haft närmare 46 800 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om drygt 3 000 övernattningar eller nästan sju procent. De finländska övernattningarna ökade med drygt 17 procent medan de svenska övernattningarna minskade med drygt fyra procent. De övernattningar som gästerna från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 19 procent. Vid jämförelse mellan 2006 och 2007 ser vi att de finländska övernattningarna under januari – maj minskade med drygt sju procent och de svenska övernattningarna ökade med drygt nio procent medan de övernattande från övriga länder minskade med fem procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden