Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2009

Övernattningarna minskade i maj
Totala antalet övernattningar på hotellen var i maj 17 497, vilket innebär en minskning om närmare 17 procent jämfört med maj 2008. Övernattningarna minskade från Finland men ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt 31 procent medan de svenska ökade nästan fem procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i maj, den minskningen var knappt fyra procent.

Siffrorna för maj 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 41 procent i maj. I april var den siffran knappt 27 procent. 

Av de övernattande gästerna var drygt 48 procent från Finland och drygt 47 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna övernattade i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter. I april stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 81 procent på grund av fritid och närmare 19 procent på grund av yrke. I april var motsvarande siffror 76 respektive 24 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde drygt sex procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var knappt 18 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets fem första månader har hotellen haft drygt 45 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en minskning om drygt 1 600 övernattningar eller närmare fyra procent. De finländska övernattningarna minskade med knappt 12 procent medan de svenska ökade med drygt åtta procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med nästan 19 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-maj ökade drygt 17 procent medan de svenska övernattningarna minskade med drygt fyra procent. De övernattande från övriga länder ökade med närmare 19 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden