Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2011

Övernattningarna ökade i maj

Totala antalet övernattningar på hotellen var i maj 20 065, vilket innebär en ökning om nästan två procent jämfört med maj 2010. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med knappt två procent medan de svenska minskade med knappt en procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i maj, den ökningen var närmare 22 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för maj 2011 baseras på uppgifter för 18 hotell, jämförelsen baseras dock på 17 hotell på grund av att ett hotell har omklassificerats sedan fjolåret. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 45 procent. I april var den siffran 26 procent. 

Av de övernattande var nästan 49 procent från Finland och närmare 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter. I april stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska gästerna 1,6, medan gästerna från övriga länder stannade 2,2 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 78 procent på grund av fritid och närmare 22 procent på grund av yrke. I april var siffrorna 77 respektive 23 procent.

Under årets fem första månader har hotellen haft närmare 45 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med lite över 3 000 övernattningar eller drygt sju procent. De finländska övernattningarna ökade med dryg sex procent och de svenska med nästan sju procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nästan 24 procent. Jämförelse mellan 2009 och 2010 visar att de finländska övernattningarna under januari-maj minskade med drygt tre procent och de svenska med närmare 13 procent. De övernattande från övriga länder ökade med knappt två procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 16 juni 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden